Parabeenit ovat kosmetiikassa erittäin yleisiä. On arvioitu, että jopa 90% kosmetiikasta sisältää parabeeneja. Parabeeneja käytetään kosmetiikan säilöntäaneissa. parabeenien haitallisuus on asia josta on keskusteltu pitkään. Valitettavasti vaihtoehtoja parabeeneille on harvassa. Parabeenit tai niiden välttely ovat eräs tärkeimmistä syistä, miksi valmistan itse kosmetiikkaa.

Tämä artikkeli kuuluu sarjaan ”Kosmetiikan likainen tusina”. Sarjassa kerron kosmetiikassa yleisesti esiintyvistä, haitallisista kemikaaleista. Tällä kertaa tutustumme tarkemmin parabeeneihin; mitä ne ovat ja miksi ne ovat haitallisia.

Kuva <a href="https://pixabay.com/fi/users/chezbeate-1519166/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1461332">chezbeate</a> <a href="https://pixabay.com/fi/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1461332">Pixabaystä</a>
Kuva Shahid Abdullah Pixabaystä

Parabeenit ovat kosmetiikan säilöntäaineita

Parabeenit ovat para-hydroksibentsoehapon estereitä. Yleisimpiä parabeeneja ovat etyyliparabeeni, metyyliparabeeni, probyyliparabeeni sekä butyyliparabeeni.

Parabeenit ovat erittäin tehokkaita säilöntäaineita. Niitä käytetään kosmetiikassa, pesu- ja puhdistusaineissa ja jopa elintarvikkeissa. Parabeenit estävät tehokkaasti bakteerien ja homeiden kasvua tuotteissa.

Missä tuotteissa parabeeneja esiintyy?

Suurimmassa osassa vettä sisältävissä hygienia- ja kosmetiikkatuotteissa on parabeenipohjainen säilöntäaine. Parabeenit eivät ole sallittuja sertifioidussa luonnonkosmetiikassa. Myöskään sertifioimattomat luonnonkosmetiikkaa valmistavat pientuottajat eivät yleensä käytä parabeeneja säilöntäaineena.

Parabeeneja esiintyy myös luonnossa. Esimerkiksi mustikka sisältää metyyliparabeenia. Se on mustikan oma säilöntäaine. Parabeenejä on löytyy mustikan lisäksi hyvin monesta kasvista. Luonnontuotteissa parabeenipitoisuudet ovat kuitenkin todella vähäiset. Suurin osa parabeeneista saadaan kosmetiikasta ja hygieniatuotteista kuten suihkusaippuoista.

Miksi parabeeneja olisi vältettävä?

Säilöntäaineet ovat monissa tuotteissa aivan välttämättömiä. Säilöntäaineet varmistavat tuotteen turvallisuuden. Ilman säilöntäainetta tuote pilaantuisi muutamassa päivässä käyttökelvottomaksi. Parabeenit ovat ehdottomasti parempi asia kuin ei lainkaan säilöntäainetta.

Virallisten suositusten mukaan ihminen kestää parabeeneja sairastumatta 10mg/vrk painokiloa kohti. Tämä on aivan valtaisa määrä. Asiasta ollaan tietysti montaa mieltä. Teollisuus ei halua luopua tehokkaasta säilöntäaineesta ja tutkimustulokset ovat sen mukaiset. Kun parabeenit ovat joissakin tutkimuksissa todettu haitallisiksi, tekee teollisuus heti oman tutkimuksensa, jossa ne todetaan täysin turvallisiksi. On täysin päättäjien varassa, mitä tutkimuksia kulloinkin uskotaan. Siksi meidän kuluttajien pitää olla valppaina.

Parabeenien haitallisuutta koskevissa tutkimuksissa on käytetty vain yhtä parabeenia kerrallaan. Todellisuudessa tuotteissa on aina useita eri parabeeneja samanaikaisesti. Eri parabeenien yhteisvaikutusta ei ole tutkittu riittävästi.

parabeenien haitallisuus on onglma myös luonnossa. Parabeenien hajoamistuotteet ovat erittäin myrkyllisiä ja haitallisia sekä luonnolle että ihmisille.

Parabeenit ovat ärsyttäviä ja herkistäviä aineita

Parabeenit ovat erittäin yleisiä säilöntäaineita.  Jos käytät markettituotteita, jotka eivät ole luonnonkosmetiikkaa, sinun on käytännössä mahdotonta välttyä niiltä. Suurin osa väestöstä altistuu parabeeneille päivittäin. Vaikka parabeenit eivät varsinaisesti ole herkästi allergisoivia, herkistyminen on hyvin yleistä. Koska elimistö joutuu niin usein tekemisiin parabeenien kanssa, parabeeniallergia on hyvin yleinen. Yleensä kosmeettisen tuotteen vaihto ei auta asiaa sillä parabeeneja löytyy melkein joka tuotteesta. Vain luonnonkosmetiikka ei sisällä parabeeneja. Silloinkin sinun kannattaa varmistua siitä, että valmistaja käyttää vain luonnonkosmetiikassa sallittuja ainesosia. ECOCERT ja COSMOS sertifikaatit takaavat varmimmin tuotteen laadun. Pienien luonnonkosmetiikan valmistajien tuotteet ovat aika usein parabeenittomia mutta eivät valitettavasti aina.

Parabeenit ovat hormonihäirikköjä

Suurin huolenaihe parabeenien kohdalla liittyy niiden estrogeeneihin vaikuttaviin ominaisuuksiin. Parabeeneja on luokiteltu heikoiksi ksenoestrogeeneiksi. Ksenoestrogeenit ovat aineita, jotka jäljittelevät estrogeenia. Ksenoestrogeeneista on haittaa terveydelle. Ne sekoittavat hormonitoiminnan aikaistamalla murrosikää. Siksi lapsille suunnatuissa tuotteissa parabeeneja tulisi ehdottomasti välttää. Tanska on kieltänyt parabeenit alle 3-vuotiaiden lasten tuotteissa.

Ksenoestrogeenit kasvattavat kohdun limakalvoa aiheuttaen endometroosia. Ksenoestrogeenit aiheuttavat myös adenomyoosi nimistä, kohdussa esiintyvää, kivuliasta sairautta.

Ksenoestrogeenien vaikutusta on tutkittu mm. kalojen lisääntymisessä. Ksenoestrogeenien havaittiin keskeyttävän kalojen sukupuolielinten normaalin kehityksen. Kalat eivät pystyneet enää lisääntymään. Ksenoestrogeenit vaikuttavat myös miesten terveyteen. On arveltu, että siittiöiden määrän lasku miehillä voi johtua ksenoestrogeeneille altistumisesta kohdussa.

Toiset parabeenit ovat haitallisempia kuin toiset. On todettu, että eri parabeeniryhmillä on eriasteinen estrogeeniaktiivisuus.  Siksi Isopropyyliparabeeni, isobutyyliparabeeni, fenyyliparabeeni, bentsyyliparabeeni ja pentyyliparabeeni kiellettiin EU:n päätöksellä.

Parabeenien haitallisuus luonnossa

Parabeeneja on runsaasti kosmetiikassa ja hygieniatuotteissa kuten suihkusaippuoissa ja shampoissa. Osa parabeeneista imeytyy ihon kautta elimistöön. Suurin osa huuhtoutuu viemäristä alas ja päätyy vesistöön. Parabeenit ovat kohtalaisen nopeasti biohajoavia. Jätevedenpuhdistamoissa parabeenit joko poistetaan, muutetaan kemiallisesti tai vapautetaan ympäristöön lietteen mukana. Jätevedestä pystytään poistamaan 40-98% parabeeneista. Suuri ympäristöongelma parabeenit ovat maissa, joissa jätevesiongelmaa ei ole vielä ratkaistu. Vaikka parabeenit hajoavat luonnossa nopeasti, parabeenien hajoamistuotteet voivat olla ongelma.

Shampoon ja suihkusaippuan käyttö luonnonvesissä on ongelma. Shampoissa olevat parabeenit sekä muut kemikaalit ovat vahingollisia vesistöjen kaloille ja leville. Hiuksia ei siksi koskaan saa pestä järvessä, joessa tai meressä. Pese hiukset aina kuivalla maalla ja imeytä pesuvesi imeytyskaivoon.

Parabeenien hajoamistuotteet reagoivat herkästi kloorin kanssa

Parabeenit hajoavat suhteellisen nopeasti. Niiden hajoamistuotteet ovat kuitenkin varsin ongelmallisia. Kun parabeeneja joutuu pesuvesien mukana viemäristöön, ne joutuvat usein tekemisiin kooriyhdisteiden kanssa. Muistathan että jopa hanavettä kloorataan. Natriumhypokloriittia käytetään jätevedenpuhdistamoiden desinfioinnissa. Klooratut parabeenit eivät enää olekaan biohajoavia. Ne poistetaan puhdistamon lietteen mukana pelloille. Lietteessä klooratut parabeenit säilyvät pitkään.

Klooratut parabeenit ovat moninkertaisesti haitallisempia kuin alkuperäiset parabeenit.

Klooratuilla parabeeneilla on taipumus kertyä solukalvoihin. Parabeenien hajoamistuotteet aiheuttavat mm. sikiön epänormaalia kehitystä.

Parabeenien hajoamistuotteet aiheuttavat ongelmia myös ympäristölle. Jos parabeenien hajoamistuotteita sisältävää lietettä levitetään pelloille, se valuu herkästi ojiin ja sitä kautta vesistöihin. Kemikaali on erittäin myrkyllistä ja tuhoaa herkästi esimerkiksi eri levälaatuja.

Lue lisää kosmetiikan pahiksista

Siloksaanit; miksi sinun tulisi välttää siloksaaneja?

Talkki; miksi talkkia pitäisi välttää?

Nanomateriaalit kosmetiikassa

PEG yhdisteet eli Polyetyleeniglykoli

Kuten alussa totesin, jopa 90% kosmetiikasta sisältää parabeeneja. Vettä sisältävissä tuotteissa säilöntäaineita on pakko käyttää, jotta kosmetiikka olisi turvallista. Parabeenien tilalle on kaavailtu kosmetiikkaan esimerkiksi fenoksietanolia.

Opettele lukemaan INCI listaa

Lain mukaan tuotteissa ei saa olla merkintää ”ei sisällä parabeeneja”. Tämä sääntö luotiin siksi että parabeenit ovat täysin sallittuja käyttää kosmetiikkateollisuudessa. Jos INCI nimet ovat hallussasi, voit yrittää etsiä tuotteen ainesosista parabeeneja. INCI haussa niitä löytyy 25 kappaletta. Parabeenit on helppo tunnistaa ainesosaluettelosta.

Käytä sertifioitua luonnonkosmetiikkaa

Ekosertifioitu luonnonkosmetiikka ei sisällä parabeeneja. Esimerkiksi arvostetut ECOCERT ja COSMOS standardit eivät salli parabeenien käyttöä sertifioiduissa tuotteissa. Parabeenit ovat edullisia säilöntäaineita ja niitä käytetäänkin massoille suunnatuissa tuotteissa. Halutaan että tuote säilyy jopa vuosia käyttökelpoisena. Luonnonkosmetiikka on hintavampaa koska laadukkaat ja turvalliset ainesosat maksavat enemmän. Luonnonkosmetiikan säilyvyysaika on myös lyhyempi koska tuotteet eivät sisällä voimakkaita säilöntäaineita.

Vedettömät tuotteet

Mikään säilöntäaine ei hoida ihoasi. Kaikki säilöntäaineet ovat turhia tai haitallisia. Täysin säilöntäaineeton, vedetön tuote on aina parempi vaihtoehto. Siksi suosi vedettömiä tuotteita aina kun mahdollista.

Vedettömät voiteet, butterit ja balmit ovat yleensä säilöntäaineettomia. Palatuotteissakaan ei yleensä ole parabeeneja. Tavallinen tuttu ja turvallinen palasaippua onkin ihan paras vaihtoehto nestemäiselle suihkusaippualle. Monet kosmetiikan pientuottajat valmistavat säilöntäaineetonta kosmetiikkaa jättämällä veden pois tuotteesta.

Vedettömät tuotteet kannattaa aina levittää hyvin kosteutetulle iholle. Näin ne toimivat iholla aivan samoin kuin vettä sisältävät tuotteet.

Parabeeneihin kannattaa suhtautua vakavasti

parabeenien-haitallisuus
Kuva Monfocus Pixabaystä

Parabeenit ovat eräs haitallisimmista kemikaaleista arkikosmetiikassa. Harkitse siis vakavasti, miten korvaisit parabeeneja sisältävät tuotteet kodissasi. Varsinkin lapsille parabeenit ovat erityisen haitallisia.

Parabeeneja kertyy päivän mittaan eri tuotteista iholle aika iso määrä. Niitä on nimittäin ihan jokaisessa nestemäisessä käsisaippuassa sekä käsivoiteissa. Jos aloitat parabeenien vähentämisen, suosittelen vaihtamaan nestesaippuan palasaippuaan. Ihan pienillä muutoksilla saa ihmeitä aikaan.

Huolestuttaako sinua parabeenien haitallisuus?

Kotikosmetiikkaa valmistaessa säilöntäaine ei usein ole suurikaan ongelma. Jos valmistat paljon vedetöntä kosmetiikkaa säilöntäaineita ei juurikaan tarvita. Emulsiovoiteita on kuitenkin kätevä käyttää. Kun niitä oppii valmistamaan nopeasti ei teollisia voiteita juuri halua käyttää.

Emulsiovoiteet pilaantuvat herkästi. Se on yksi tärkeimmistä syistä miksi niitä ei juuri haluta valmistaa. Kosmetiikan säilöntäaineita pelätään sillä ne ovat eräs eniten allergisoiva ainesosa kosmetiikassa. Kotikosmetiikkaa kokkaillessa sinun ei kuitenkaan tarvitse turvautua metyyli-isotiatsolinoneihin (MI tai MIT) tai formaldehydin vapauttajiin. Nämä aineet ovat pitkäaikaisesti herkistäviä kosketusallergeeneja, joita on todellakin syytä välttää. Metyyli-isotiatsolinonit sekä formaldehydin vapauttajat voivat aiheuttaa oireita jo hyvin pieninäkin pitoisuuksina.

kotikosmetiikan-sailontaaineet

Turvallisia kotikosmetiikan säilöntäaineita ja säilyvyyttä parantavia aineita sekä menetelmiä on olemassa yllättävän runsaasti. Lue, miten monella tapaa voit varmistua tuotteesi säilyvyydestä.

Emulsiovoiteen säilyminen on kiinni monesta asiasta

Raaka-aineiden tulee olla ehdottoman tuoreita. Öljyssä pitää olla käyttöikää jäljellä ainakin vuosi, mieluiten puolitoista vuotta.

Steriloi yrtit sekä muut kuivat aineet uunissa noin 100 asteen lämmössä 20 minuuttia tai puoli tuntia. Näin suurin osa bakteereista ja homeitiöistä tuhoutuu.

Steriloi myös lasipullot ja purkit uunissa 100 asteessa 30 minuuttia. Korkit ja muoviset purkit voit pyyhkäistä vahvalla alkoholilla. 60% vodka on riittävän vahvaa tuhoamaan kaikki pieneliöt purkeista.

Tuotteen happamuus edesauttaa myös tuotteen säilymistä jonkin verran.

Annostele emulsiovoidetta aina ottimella. Vältä koskemasta sormin tuotteeseen sillä puhtaissakin sormissa on aina bakteereita.

Säilytä voiteita ja muita tuotteita aina valolta suojassa ja mahdollisimman viileässä paikassa. Itse säilytän voiteet ja öljyt aina jääkaapissa.

Vaikka teet kaikkesi, että voide säilyisi mahdollisimman pitkään käyttökelpoisena on silti joskus paikallaan tutustua kosmetiikan säilyvyyttä parantaviin aineisiin sekä varsinaisiin säilöntäaineisiin.

Säilyvyyttä parantavat aineet eivät ole varsinaisia säilöntäaineita. Niitä ei ole luokiteltu varsinaisiksi säilöntäaineiksi mutta niiden käytön on todettu estävän bakteerien toimintaa luonnollisella tavalla. Elintarvikkeiden säilönnässä tällaisia aineita ovat esimerkiksi sokeri, suola ja etikka. Ne toimivat tuotteissa makua antavina tekijöinä mutta myös parantavat säilyvyyttä.

E-vitamiini on yleisin ja luonnollisin säilyvyyttä parantava aine

Sellaisissa tuotteissa, jossa on runsaasti kylmäpuristettuja öljyjä, on e-vitamiinia luontaisesti. Vedettömät salvat, jotka valmistetaan sulattamalla kovia rasvoja ja vahoja kylmäpuristettuihin öljyihin säilyvät pelkällä luontaisella e-vitamiinilla.

E-vitamiini tuhoutuu kuumennettaessa, joten sitä kannattaa aina lisätä tuotteeseen muutamia tippoja. Varsinkin silloin, jos kuumennat tuotetta 30 minuuttia 80 asteessa voi e-vitamiinin määrä olla vähentynyt huomattavasti.

Kotikosmetiikassa voimme käyttää säilyvyyden parantamiseen yrttiuutteita.

Antioksidantit estävät hapettumista

Kaikki antioksidantit ovat tervetulleita emulsiovoiteisiin. Paitsi että ne suojaavat ihoasi vanhenemisen merkeiltä, ne myös suojaavat itse tuotetta hapettumiselta. Hyviä antioksidantteja voiteisiin on lukemattomia. Tässä muutama hyvä

Rosmariiniuute on erittäin hyvä säilyvyyden parantaja.

kotikosmetiikan-sailontaaineet

Rosmariiniuute ei ole sama asia kuin rosmariinin eteerinen öljy. Voit löytää rosmariiniuutetta vaikkapa Limepopista, joka on kotikosmetiikan raaka-aineita ja tarvikkeita myyvä nettikauppa.

Rosmariiniuute toimii säilyvyyttä parantavana aineena voiteissa. Rosmariiniuute estää tehokkaasti rasvoja härskiintymästä eli hapettumasta. Se siis toimii antioksidanttina. Limepop myykin rosmariiniuutetta rosmariini antioksidanttina. Ilmeisesti siksi että sitä ei sekoitettaisi eteeriseen rosmariiniöljyyn.

Käytä rosmariiniuutetta 20-40 tippaa / 100 ml valmista voidetta. Tipat kannattaa lisätä vasta kun voide on jäähtynyt noin 40 asteiseksi.

Greippiuute eli greipinsiemenöljy on voimakas antimikrobinen tuote

kotikosmetiikan-sailontaaineet
Greipinsiemenistä valmistettu uute on tehokas säilyvyyden parantaja

Greipinsiemenuutetta käytetään myös sisäisesti esimerkiksi suun ja nielun tulehduksissa luonnollisena ”antibioottina”. Samalla tavalla greipinsiemenuute toimii myös kosmetiikassa. Se estää bakteerien ja homeiden kasvua turvallisesti. Toki greipinsiemenuutteelle voi olla myös allerginen. Siksi sitä kannattaa testata ennen käyttöä iholla. Mahdollinen allergia ilmenee yleensä 48 tunnin kuluessa.

Gereipinsiemenuutetta myydään sekä nestemäisenä että kuivattuna jauheena, joka on annosteltu valmiiksi kapseleihin. Nestemäinen uute myydään lasipullossa, jossa annostelijana on pipetti. Aine on olemukseltaan aikamoista tahnaa. Pipetillä sitä on hyvin vaikea annostella. Aika arvokkaasta tahnasta menee suuri osa hukkaan koska sitä ei saa lasipullosta ulos.

Greipinsiemenuutetta annostellaan noin 20 tippa / 60ml valmista voidetta. Uute sekoitetaan voiteeseen vasta kun sen lämpötila on alle 40 astetta.

Greipinsiemenuutekapselit ovat helpompi käyttää. Itse ostan aina niitä. En tiedä onko nestemäinen versio tehokkaampaa mutta jauhe on niin paljon helpompi käyttää.

Greipinsiemenuutekapseleita voi laittaa 2 kpl / 60 ml valmista voidetta. Avaa kapselit ja kaada jauhe valmiiseen voiteeseen, kun sen lämpötila on alle 40 astetta. Sekoita jauhe hyvin voiteen sekaan. Greipinsiemenuutekokkareet eivät ole kivoja valmiissa voiteessa.

Eteeriset öljyt ja hydrolaatit

Jonkin verran säilyvyyttä parantaa voiteissa myös eteeriset öljyt sekä hydrolaatit. Eteerisiä öljyjä ei kuitenkaan voi lisätä voiteeseen riittävästi, jotta se yksinään toimisi säilöntäaineen tavoin. Pientä lisäapua voiteen säilyvyyteen eteeriset öljyt kuitenkin tuovat.

Varsinaisia säilöntäaineita kotikosmetiikan käyttöön on muutamia

Geogard 221 Cosgard on ekosertifioitu säilöntäaine

Geogardilla on COSMOS sekä ECOCERT sertifikaatit. Jos haluat valmistaa aitoa luonnonkosmetiikkaa, on Geogard 221 oikea vaihtoehto. Geogardia voi käyttää ihan kaikessa kosmetiikassa.

Geogard 221 sisältää dehydroacetic acid nimistä kemikaalia, joka on todettu turvalliseksi kosmetiikassa. Aine on mikroorganismien kasvua estävää. Sitä käytetään yleisesti kosmetiikassa säilöntäaineena.

Geogardissa on myös bentsyyli alkoholia. Bentsyyli alkoholi ei varsinaisesti ole säilöntäaine. Se toimii tuotteessa säilöntäaineen apuaineena. Bentsyyli alkoholilla on miellyttävä, mieto tuoksu. Bentsyyli alkoholia on luontaisesti jasmiini- ja neilikkaöljyissä. Sen on todettu jonkin verran ärsyttävän ihoa. Siksi bentsyyli alkoholista on aina kerrottava käyttöturvallisuustiedotteissa.

Geogard 221 säilöntäaineen annostus on 0,2-1%. Tässä kohtaa taas muistuttaisin sinua mahdollisimman tarkan vaa’an tai mitan hankkimisesta. Itse olen käyttänyt pipettiä annosteluun. Jokainen pipetti on erilainen. Siksi en voi suoraan ilmoittaa tippamäärää per millilitra. Seuraavksi anna kätevän tavan mitata todella pieniä tilavuusmittoja

Tee näin

PCG säilöntäaine

PCG on fenoksietanolin ja kapryyli glykolin seos. Sen tunnistaa tahmaisesta, kirkkaasta olomuodosta sekä miedosta ruusun tuoksusta. Fenoksietanoli ei ole luonnonkosmetiikkaa. Se on kemikaali, jonka on todettu aiheuttavan ihoärsytystä sekä hermosto-oireita lapsilla. Fenoksietanolia ei saa siksi käyttää lainkaan lapsille suunnatuissa tuotteissa. Aikuisille tarkoitetuissa tuotteissa sitä saa olla korkeintaan 1%.

PCG:n toinen komponentti on kapryyli glykoli. Kpryyli glykolia valmistetaan kapryylihaposta, jota saadaan kookosöljystä. Kapryyli glykolia voidaan valmistaa myös synteettisesti. Kapryyli glykoli on kemiallisesti alkoholia. Se on ihoa kosteuttava ja hoitava ainesosa. Kapryyli glykolia voidaan käyttää luonnonkosmetiikassa, jos se on luonnollista alkuperää.

Jos päätät käyttää PCG-säilöntäainetta tuotteessa, sinun on hankittava hyvin tarkka vaaka tai mitta. Tuotetta annostellaan 0,5-1,5ml / 100 ml. 0,5 millilitra on niin pieni määrä, että sen annosteleminen on hyvin haasteellista. Hyvin nopeasti ainetta tulee liikaa.

Entä jos haluatkin valmistaa vain 60 ml voidetta. Miten onnistut mittaamaan säilöntäaineen oikein?

Tämä on juuri se haastavin ongelma kotikosmetiikan teossa. Jos päätät käyttää synteettisiä kemikaaleja, joilla on haittavaikutuksia, miten voit varmistua siitä, että annostelu menee oikein.

kotikosmetiikan-sailontaaineet

Harkitse tarkkaan mitä kemikaaleja käytät tuotteissasi

Varmasti törmäät joskus muihinkin kotikosmetiikan säilöntäaineisiin. Tässä olivat kuitenkin ne kaikkein yleisimmät, joita saa kohtuullisen helposti hankittua.

Säilöntäaineiden kanssa kannattaa kuitenkin olla aina hyvin tarkka. Tutki tarkkaan valmisteen eri ainesosat ja niiden vaikutus ihmiseen ja ympäristöön. Jos sinua hiukankin arveluttaa kyseinen tuote niin kannattaa jättää hankkimatta. Turvallisia aineita on kuitenkin riittämiin ja hyvä säilytys ja huolellisuus valmistusvaiheessa takaavat riittävän pitkän säilymisajan sinun tuotteellesi.

Itse pyrin valmistamaan pääasiassa säilöntäaineettomia tuotteita. Miten sinä koet säilöntäaineet kosmetiikassa. Valitsetko mieluummin vedettömän tuotteen vai haluatko valmistaa turvallista säilöntäainetta sisältävää emulsiovoidetta.

enEnglish