Kosmetiikassa raaka-aineiden laatu on ratkaisevan tärkeä asia. Tuotteen tulee sopia iholle ja tuoda ihonhoitoon lisäarvoa. Sademetsän aarteita artikkelisarjassani olen halunnut tutkia kosmetiikan raaka-aineita myös eettiseltä ja ekologiselta kannalta. Ekosertifioidut tuotteet rasittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Tiesitkö, että oikeilla raaka-ainevalinnoilla voit myös edistää luonnon monimuotisuutta. Minulle henkilökohtaisesti luonto on erityisen tärkeä asia. Viihdyn vanhoissa metsissä, jossa luonto saa itse tehdä omat valintansa ihmisen puuttumatta asiaan. Sademetsän aarteita sarjassani olen yhdistänyt rakkauteni luontoon ja luonnonkosmetiikkaan. Lue lisää, niin tiedät miten kosmetiikan raaka-ainevalintasi voivat pelastaa sademetsiä.

sademetsan-aarteita
Sademetsistä löytyy hyvin mielenkiintoisia asukkeja
Photo by Raphael Koh on Unsplash

Sademetsät ovat oma erityinen luontotyyppinsä

Sademetsät sijoittautuvat lauhkeilta vyöhykkeiltä aina kuumimpaan tropiikkiin. Sademetsä on kasvillisuustyyppi, jossa sademäärät ylittävät 1500 millimetriä vuodessa. Laajimmat sademetsät sijaitsevat Etelä-Amerikassa, Kaakkois-Aasiassa sekä Afrikassa. Tiesitkö, että lauhkean vyöhykkeen sademetsiä sijaitsee jopa pohjoismaissa. Norjan rannikolla on pieni alue, joka lasketaan sademetsäksi.

Maapallolla sademetsiä ei esiinny kovinkaan runsaasti. Maapallon pinta-alasta vain noin 2% on sademetsää. Amazonin sademetsän, joka on maailman laajin sademetsä, pinta-ala on noin 5,5 miljoonaa neliökilometriä.

Sademetsissä elämä on kerroksellista

Sademetsän katto-osa on noin 30-50 metriä korkea alue. Siellä sijaitsevat suurten puiden latvukset. Myös korkeimmat köynnökset yltävät sademetsän katolle.

Alempana, latvusten varjossa, sijaitsee aluskerros, jossa elelee köynnöksiä, kukkia, saniaisia, sammalta sekä pudonneita lehtiä ja lahonnutta kasvillisuutta.

Jotkut eläimet viettävät koko elämänsä sademetsän latvuksissa. Toiset taas viettävät aikaansa pääosin aluskerroksissa.

Sademetsien puut ovat tiheälehtisiä ja peittävät maaperän valolta. Siksi aluskasvillisuus sademetsissä on hyvin niukkaa. Tyypillisiä sademetsän aluskasveja ovat sammaleet ja saniaiset, jotka pärjäävät vähällä valolla. Muut kasvit elävät symbioosissa puiden rungoilla. Trooppiset orkideat ovat hyvä esimerkki tällaisista kasveista. On arvioitu, että jopa 70-90% sademetsien elämästä on puissa. Maaperässä on usein vain sammalta ja isoimpien puiden juuria.

Sademetsien eliöstö on runsas

Sademetsissä elää jopa 70% kaikista maapallon eliölajeista. Sademetsien eliörunsaus on niin suurta, että suuri osa sademetsien asukeista on vielä täysin tuntemattomia. Runsaat sateet yhdistettynä lämpöön, luovat ainutlaatuisen elinympäristön kasveille, hyönteisille, linnuille ja monille muille eläimille. Sademetsien väheneminen maapallolla vaikuttaa ratkaisevasti luonnon monimuotoisuuteen.

Sademetsän kasviston ja eläinten runsaus on häikäisevä. 1000 hehtaarin alueella saattaa löytyä 1500 eri kukkivaa kasvia, 750 puulajia, 400 lintulajia ja 150 perhoslajia. Pelkästään Amazonin sademetsässä elelee 10% maapallon tunnetuista lajeista.  Pähkinöitä ja siemeninä tuottavat puut saattavat olla jopa 1000 vuotta vanhoja.

Sademetsät ovat maapallon apteekki

Neljännes maailman lääkekasveista on löydetty sademetsistä. 70% kasveista, jotka US National Cancer Institute on todennut merkityksellisiksi syövän hoidossa, löytyy pelkästään sademetsistä. Vielä uskomattomampaa on, että vaikka sademetsistä löytyykin valtava repertuaari lääkekasveja, niistä on tutkittu vain vaivaiset 1%.  Sademetsistä löytyy aivan valtaisa luonnon apteekki.

Paikallisilla ihmisillä on tieto kasvien sopivuudesta ihonhoitoon. Monet sademetsien tuotteista ovat hyvin antimikrobisia. Niillä on kipuja poistavia ja antioksidanttisia vaikutuksia. Kasveilla on erityisominaisuuksia, joista on olemassa vain perimätietoa. Käyttämällä paikallisten ihmisten keräämiä sademetsien tuotteita, jaamme samalla arvokasta perimätietoa myös jälkipolville.

Maapallon keuhkot

Sademetsiä kutsutaan maapallon keuhkoiksi sillä ne imevät hiilidioksidia ja tuottavat happea. Sademetsät imevät hiilidioksidia, joka syntyy vaikkapa autoista, lentokoneista ja lämmityksestä. Sademetsät ovatkin merkittävä hiilinielu. Sademetsien vähittäinen katoaminen heikentää maapallon kykyä sitoa hiilidioksidia, joka vaikuttaa epäsuotuisasti ilmastoon. Toki ilmaston tilaan vaikuttavat myös monet muut asiat kuten merien tila.

Sademetsät vaikuttavat sateisiin ja pilvien muodostumiseen   

 Sademetsillä on maapallon ilmastoon monia vaikutuksia. Sademetsät auttavat ylläpitämään maailman veden kiertokulkua haihduttamalla vettä ja luomalla sateita. Kuivuus on monilla alueilla suuri ongelma. Sademetsissä syntynyt vesimassa kulkee ympäri maailmaa. Afrikan sademetsissä syntynyt kosteus päätyy Amerikkaan ja Eurooppaan. Raivaamalla sademetsiä, luomme uusia kuivuudesta kärsiviä alueita.

Sademetsien synnyttämällä kosteudella on myös vaikutusta ilmastonmuutokseen. Vesihöyry on yksi tärkeimmistä kasvihuonekaasuista. Siksi ilman pienetkin muutokset ja häiriöt ilmaston vesitaloudessa voivat olla kohtalokkaita maapallolle.

Sademetsät ovat uhattuina

Sademetsien pinta-ala vähenee joka päivä. Tuhoamme sademetsiä niin nopeasti että ne voivat kadota täysin sadassa vuodessa. Maailman 15 miljoonasta neliökilometristä sademetsiä on jäljellä enää noin 6 miljoonaa neliökilometriä. Amazonin sademetsien raivaus aloitettiin 1960-luvulla. Amazonin sademetsien tuhoaminen oli voimakkaimmillaan 1990-luvulla. Silloin noin Espanjan kokoinen alue raivattiin viljelysmaaksi soijalle sekä karjankasvatukseen. Myös kaivostoiminta on tuhonnut merkittävän osan sademetsiä. Jos kaadetun sademetsän tilalle istuttaa öljypalmuja tai kookospalmuja, sademetsä ei palaa. Tilalla on vain puupelto ja eliörikas biotooppi on iäksi mennyttä.

Tällä hetkellä sademetsien hävitys on rauhoittunut voimakkaan painostuksen ansiosta. Sademetsää kuitenkin tuhoutuu joka vuosi 18 miljoonaa hehtaaria. Sademetsien tuhoutuminen pitää ehdottomasti saada loppumaan.

Viljelysmaiden raivaus jatkuu edelleen

sademetsan-aarteita
Sademetsät ovat koti valtavalle määrälle eläimiä
Photo by Dimitry B on Unsplash

Maanviljelijät ovat pakotettuja raivaamaan sademetsistä lisää viljelysmaata, sillä jo raivattu maa pysyy viljavana vain hetken. Sademetsät ovat hyvin monimutkaisia ekosysteemejä. Sademetsien ravinteet eivät ole maaperässä vaan puissa ja muussa kasvillisuudessa. Kun sademetsän puu kuolee luonnollisesti ja lahoaa, se luovuttaa ravinteita muiden kasvien käyttöön. Näin ympäröivät kasvit hyödyntävät kuolleet kasvit ravinteina. Sademetsien maaperässä itsessään ei ravinteita paljoakaan ole. Jos kaadetut puut viedään pois, maahan ei jää lainkaan ravinteita uutta kasvua varten. Siksi sademetsä ei pysty hakkuun jälkeen uudistumaan. Ja tietysti kaadetut puut poistetaan sillä sademetsissä kasvaa runsaasti maailman arvokkaimpia puulajeja. Puiden salakaato on varsin yleistä.

Kun sademetsä raivataan soijapelloksi tai öljypalmuviljelmäksi, tuhoutuu samalla koko sademetsän biotooppi. Tuhannet harvinaiset kasvit, puut, linnut ja perhoset tuhoutuvat sademetsän mukana. Sademetsää ei voi istuttaa takaisin. Sademetsät ovat muodostuneet miljoonien vuosien evoluution tuloksena. Sademetsien kasvit ja eläimet ovat erikoistuneet juuri tietynlaisiksi erikoisista olosuhteista johtuen.

Onneksi kansainvälisen painostuksen vuoksi maailman päättäjät ovat jo hieman kiinnostuneempia suojelemaan sademetsiään. Brasilia ja Indonesia ovat ryhdistäytyneet ja muuttaneet lainsäädäntöään sademetsäystävällisemmäksi. Tämä onkin tärkeä askel sademetsien suojelussa. Brasiliassa ja Indonesiassa on maailman eniten sademetsiä.

Miten sademetsiä voi suojella?

Maailma on herännyt sademetsien ahdinkoon. Lukuisat järjestöt työskentelevät sademetsien pelastamisen puolesta. Valtioiden hallinnot tekevät päätöksiä, jotka tähtäävät sademetsien suojeluun. Ruohonjuuritasolla meistä jokainen voi tehdä oman osuutensa. Sademetsien suojelua voi harjoittaa tietysti tukemalla sademetsiä suojelevia organisaatioita. Kerron sinulle, miten voit kosmetiikkavalinnoissasi tukea sademetsien elinvoimaisuutta.

Paikalliset ihmiset tarvitsevat elämiseensä rahaa kuten me kaikki. Heillä on lapsia, jotka pitää kouluttaa. He tarvitsevat kunnollista terveydenhuoltoa sekä kodin. Heillä on kaksi vaihtoehtoa tulojen hankkimiseen; kaataa sademetsä viljelysmaaksi tai elää perinteisellä tavalla keräillen arvokkaita pähkinöitä ja muita metsän tuotteita. Me voimme omilla valinnoillamme kannustaa paikallisia ihmisiä säilyttämään ekologisen elämäntyllinsä. Ostamalla ja käyttämällä sademetsien tuotteita estämme samalla sademetsien tuhoutumista.

Miten sademetsäystävällisiä kosmetiikan raaka-aineita tuotetaan?

Sademetsissä kasvaa villinä todella monia pähkinöitä ja siemeniä, joista tuotetaan raaka-aineita kosmetiikkaan. Monet laadukkaat kasvivoit ja öljyt ovat peräisin sademetsistä. Näiden tuotteiden takia ei ainuttakaan sademetsän puuta ole tarvinnut kaataa. Tuotteisiin käytetään vain luonnossa kasvavien puiden tuottamia pähkinöitä, siemeniä ja hedelmiä.

Maailman sademetsissä asustaa arviolta 50 miljoonaa ihmistä. He kuuluvat alueidensa alkuperäiskansoihin. Alkuperäiskansat ovat aina käyttäneet sademetsissä kasvavien puiden satoa ravinnoksi, lääkinnässä ja ihonhoidossa. Suurin osa sademetsien kasveista on täysin riippuvaisia sademetsän biotoopista. Niitä ei voi viljellä monokulttuurin tapaan. Sademetsän puut ovat täysin luonnonvaraisia.

Kookospalmuja kasvaa myös villeinä

Oletko koskaan ajatellut, että esimerkiksi kookospalmu on viljeltynä yhtä epäekologinen kuin vaikkapa öljypalmu tai kumipuu. Luonnonmukainen, sademetsän kookospähkinä on aivan eri asia. Luonnollisessa biotoopissa kasvavat kookokset myös tuoksuvat ja maistuvat aivan erilaiselta kuin monokulttuurissa viljellyt. Paikalliset sademetsän ihmiset ovat hoitaneet kookosöljyllä jopa aknea. Tavallisella kookosöljyllä näin ei voi tehdä sillä kookosöljy tukkii helposti ihon. Aito, luonnon kookos onkin ihan eri juttu. Jos jostain löydät villikookosöljyä, kokeile ihmeessä.

Sadonkorjuu sademetsissä on keräilyä

sademetsien-kosmetiikkaa
Photo by Vika Chartier on Unsplash

Sadonkorjuu sademetsissä tapahtuu ainoastaan ihmistyövoimin. Paikalliset asukkaat keräävät sademetsästä tuotteita käsityönä, metsissä keräillen. He tietävät missä sijaitsevat parhaat puut ja koska ne tuottavat satoa. Paikalliset ihmiset myös tietävät kuinka usein satoa voi korjata vahingoittamatta kasveja. Esimerkiksi luonnonvarainen vanilja on kärsinyt ilmaston lämpenemisen ohella liiasta sadonkorjuusta. Vanilja on sademetsissä kasvava luonnonvarainen orkidealaji, joka on erittäin uhanalainen. Kaupassa myytävä vanilja ei ole tätä luonnonvaraista kantaa. Luonnonvaraista vaniljaa kasvaa mm. Thaimaassa.

Paikalliset sademetsien asukkaat vaeltavat tottuneesti jalkaisin pitkin sokkeloisia viidakkopolkuja hyvin vaikeakulkuisillakin alueilla. Luonnonmukainen sadonkorjuu sademetsissä ei tarvitse infrastruktuuria kuten teitä tai sähköverkkoja.  Paikalliset ihmiset ovat tottuneet kulkemaan metsissä luontoa vahingoittamatta. Korjuun jälkeen pähkinät pestään joessa ja kuivataan auringossa. Paikallisten ihmisten tuottamat pähkinät ovat erityisen ekologisia ja eettisiä tuotteita.

Hanki sademetsien tuotteita kosmetiikkasi raaka-aineiksi

Suosin kosmetiikassani ehdottomasti paikallisia tuotteita. Meidän kuitenkin tulisi suosia niiden ohessa myös sademetsissä eettisesti ja ekologisesti tuotettuja kosmetiikan raaka-aineita. Siksi aloitin juttusarjani Sademetsän Aarteita.

Kosmetiikkavalinnoillakin voi vaikuttaa

Moni ajattelee, että kosmetiikka on marginaalia teollisuutta. Kosmetiikassa käytettävät raaka-ainemäärät ovat varsin pieniä. Niillä ei pitäisi olla merkitystä sademetsien kannalta. Olen kuitenkin vahvasti eri mieltä.

Me kosmetiikan parissa puuhastelevat ihmiset olemme olleet etujoukoissa taistelemassa esimerkiksi eläinten oikeuksista vegaanituotteiden muodossa. Me olemme myös olleet taistelemassa massiivista lapsityövoimaa vastaan kiilleteollisuudessa. Meidän ääni on kuulunut kauas ja vaikuttanut moniin poliittisiin linjauksiin. Syynä tähän on se, että kosmetiikan käyttäjät edustavat suurta ruohonjuuritasoa, joka muodostaa niin sanotun yleisen mielipiteen. Olemme sanoneet ei epäeettisille tuotteille ja kääntäneet ihmisten katseet epäkohtiin.

Kosmetiikkateollisuus seuraa tiukasti trendejä. Nyt kosmetiikan trendinä on ekologisuus ja eettisyys. Kosmetiikan trendit vaikuttavat hyvin voimakkaasti yleiseen mielipiteeseen. Kosmetiikan valinnoilla voit viedä tärkeitä viestejä kuluttajille ja sitä kautta myös päättäjille.

Seuraa Sademetsän aarteita artikkelisarjaa

sademetsan-aarteita
Papukaijat ovat ehkäpä tunnetuimpia sademetsien asukkeja
Photo by Vlad Tchompalov on Unsplash

Sademetsän aarteita artikkelisarja kertoo kosmetiikan raaka-aineista, jotka ovat sademetsien alkuperäiskasveja. Haluaisin että jokainen luonnonkosmetiikan käyttäjä ja valmistaja pysähtyisi hetkeksi miettimään käyttämänsä kosmetiikan raaka-aineiden alkuperää. Mistä tuotteet ovat valmistettu ja miten raaka-aineet ovat tuotettu.

Tässä muutamia sademetsän raaka-aineita, joita voit käyttää tuotteissasi

Oletko käyttänyt sademetsistä peräisin olevia tuotteita?

Amatsonin sademetsän monien kosmetiikan aarteiden esittely jatkuu. Andirobaöljy on toistaiseksi hyvin tuntematon, Amatsoniasta kotoisin oleva kosmetiikan raaka-aine.  Amatsonin sademetsät pursuavat hyödyllisiä ainesosia. Andiroba on yksi tällainen aarre. Se kuuluu mahonkiperheeseen. Andiroba puu on perinteinen lääkekasvi. Sen kaarnaa, öljyä ja lehtiä on käytetty ikiaikaisessa, alkuperäiskansojen lääketieteessä. Tässä artikkelissa kerron andirobaöljyn kosmeettisista eduista. Ne ovat aivan supermahtavia. Jatka lukemista, niin kuulet lisää.

andirobaöljy
Photo by Mandy Choi on Unsplash

Andiroba on perinteinen Amatsonin sademetsän puu

Andirobapuu, (Carapas guianensis), on tyypillinen Amatsonin sademetsien puu. Se kuuluu Brasilian alkuperäisväestön käyttämiin kasveihin. Andiroban lehdistö on tiheä ja puu on hyvin korkea. Se kasvaa trooppisissa sademetsissä, jokien varsilla. Andiroba on yksi niistä puista, joita mieluusti kaadetaan sademetsistä sahatavaraksi. Puu kuuluu mahonkiperheeseen, vaikka ei luokitellakaan aidoksi mahongiksi.  

Andiroban suosio sahatavarana johtuu sen sisältämistä terpeeneistä. Puu hylkii luontaisesti homeita, sieniä ja muita mikrobeja. Se on kestävä puu ja siksi hyvin haluttua rakennusaineena. Andiroballa on myös hyönteisiä karkottava ominaisuus. Tuholaiset eivät viihdy andirobalaudoissa. Andirobaöljystä valmistetaan yleisesti myös hyönteiskarkotteita.

Andirobaöljyn tuotanto

Täysikasvuinen puu voi tuottaa jopa 120 kiloa siemeniä. Keskiverto tuotanto on noin 50 kiloa. Siemenet sisältävät 40% rasvaa. Yhden liuotintekniikalla tuotetun öljylitran valmistamiseen tarvitaan 12 kiloa siemeniä. Jos halutaan valmistaa öljyä mekaanisesti kylmäpuristamalla, siemeniä tarvitaan huomattavasti enemmän litraan öljyä.

Perinteisesti andirobaöljyä on valmistettu keittämällä pähkinät. Keittämisen jälkeen pähkinät fermentoidaan 25 päivän ajan. Fermentoituneista pähkinöistä poistetaan pehmeä sisus. Sisukset jätetään valumaan muutamaksi viikoksi. Näin öljy poistuu luonnollisesti siemenistä ilman puristimia. Prosessi on täysin luonnollinen. Mitään kemikaaleja tai puristuslaitteita ei tarvita. Tällainen andirobaöljy on harvinaista. Kosmetiikkaan tarkoitettua andirobaöljyä myydään yleisesti kylmäpuristettuna.

Miksi Amatsonin tuotteiden suosiminen kosmetiikassa on tärkeää?

Kirjoitan tätä ”Sademetsän aarteita” sarjaa ekologisista ja eettisistä syistä. Tietysti pitää suosia kotimaisia tuotteita, sehän on selvä. Amatsonin sademetsät ovat kuitenkin maailman keuhkot. Maailman sademetsiä uhkaavat massiiviset hakkuut. Monia puita hyödynnetään esimerkiksi sahatavarana. Kun sademetsä on kaadettu, tilalle tulee maissipelto tai ehkä soijaa. Luontaisen sademetsän biotoopin tuhoaminen on katastrofaalista monestakin eri syystä.

Jos käytämme ahkerasti Amatsonin sademetsien luontaisia tuotteita, puita ei ole tarvis kaataa lainkaan. Alkuperäinen väestö saa toimeentulonsa myymällä niitä tuotteita joita viidakko tuottaa ilman että puita kaadetaan. andirobapähkinät 0n tästä hyvä esimerkki.

Andirobapuita on aloitettu myös viljelemän sademetsissä, suurilla plantaaseilla. Ongelmat niin tässä kuin muissakin monokulttuuritapauksissa ovat samat. Sademetsän arvokas biodiversiteetti katoaa. Puut altistuvat tuholaisille ja sato kärsii. Tarvitaan kemikaaleja tuhoamaan taudit ja hyönteiset. Kemikaalit tuhoavat sademetsän muuta eliöstöä. Kierre on valmis. Kannattaakin tutkia huolellisesti, että ostamasi sademetsien tuotteet ovat tuotettu kestävästi.

Lue lisää sademetsien aarteista

Kukuipähkinäöljy

Santelipuu hoitaa ihoa ja mieltä

Amatsonin kasvivoit; murumuruvoi

Mitä on andirobaöljy?

andirobaoljy
Photo by Firos nv on Unsplash

Andirobaöljyä kutsutaan myös rapuöljyksi (crab oil) vaikka sillä ei ole rapujen kanssa mitään tekemistä. Andirobaöljy on 100% vegaani tuote, joka puristetaan andirobapuiden pähkinöistä. Öljy sisältää runsaasti kovia rasvahappoja. Se on paksua ja muistuttaa viilennettynä hieman vaseliinia. Öljy on väriltään vaaleankeltaista ja erittäin katkeraa. Katkeruus johtuu ryhmästä terpeeneitä nimeltään meliasiinit. Andirobaöljy jähmettyy 25 asteessa kuten kookosöljykin.

Andirobaöljyn sisältämistä meliasiineista yksi on nimeltään geduiini. Geduiinilla on todettu olevan samanlaisia malarianvastaisia ominaisuuksia kuin kiniinillä. Kemiallisissa analyyseissä andirobaöljyn on todettu olevan hyvin parantavaa ja anti-inflammatorisista. Nämä ominaisuudet johtuvat öljyn sisältämistä limonoideista, joita kutsutaan andirobiineiksi.

Andirobaöljyn rasvahapot

Andirobaöljy sisältää runsaasti kovia rasvahappoja. Pääasiallisin rasvahappo andirobaöljyssä on kuitenkin öljyhappo.  Palmitiinihappoa andirobaöljyssä on jopa yli 30%. Juuri runsas palmitiinihappo tekee andirobaöljystä hyvin jähmeän ja paksun. Myös steariinihappoa öljyssä on runsaasti.

Andirobaöljyn tärkeimmät rasvahapot

Komedogeeninen luokitus 2

Väri: kellertävä

Tuoksu: voimakas, myskimäinen

Andiroballa on lukuisia lääkinnällisiä ominaisuuksia

Andirobaöljy on eräs Amatsonin sademetsien myydyimmistä lääkeöljyistä. Andirobaöljy sekoitetaan yleensä hunajaan ja käytetään sisäisesti moneen vaivaan. Hunaja on mukana paitsi terveyttä edistävänä tuotteena myös siksi että andirobaöljy maistuu hyvin kitkerälle. Hunajan ja öljyyn seoksella paikalliset asukkaat ovat torjuneet esimerkiksi flunssaa ja kurkkukipua.

Rasvaisen ja paksun andirobaöljyn ei luulisi olevan kovinkaan hyvä akneiholle. Paikalliset asukkaat ovat kuitenkin menestyksellä käyttäneet andirobaöljyä akneiholle. Öljy on hyvin antimikrobista. Siksi se rauhoittaa hyvin tulehduksia.

Andirobaöljy imeytyy hyvin ihoon. Siksi se pystyy vaikuttamaan ihon syvimpiin osiin. Paikalliset ihmiset ovat käyttäneet andirobaöljyä myös mustelmien ja kipeiden nivelten hoitoon. Andirobaöljy on erityisen suosittu hierontaöljynä. Se on kuin tehty rentouttamaan kipeitä lihaksia.

Andirobaöljyn hyödyt kosmetiikassa

Andirobaöljy sisältää aivan valtaisan määrän antioksidantteja, vitamiineja sekä mineraaleja. Se on erittäin käyttökelpoinen öljy uudistamaan ihoa. Andirobaöljyn ravinteet sopivat etenkin ikääntyvälle iholle. Öljy sisältää ainesosia, jotka vaikuttavat suotuisasti kollageenin tuotantoon. Andirobaöljy vähentää ihon juonteita ja ryppyjä.

Andirobaöljyä kannattaa kokeilla erilaisten iho-ongelmien yhteydessä. Sillä on runsaasti ihoa uudistavia ja suojaavia vaikutuksia. Muista kuitenkin, että juuri tämä öljy on erityisen voimakas ja sisältää esimerkiksi terpeenejä. Terpeenit saattavat allergisoida voimakkaasti varsinkin hartsiallergisia henkilöitä. Tee ensin testi, siedätkö lainkaan andirobaöljyä. Jos kärsit ekseemasta, ole todella varovainen uusien tuotteiden kokeilemisessa. Vaikka andirobaa suositellaan juuri ekseemaan ja psoriin, olisin kuitenkin varovainen.

Andirobaöljyä on käytetty hyvällä menestyksellä hiusten ja hiuspohjan hoidossa. Antimikrobisena öljynä andiroba sopii hyvin hiuspohjan ongelmien hoitoon. Esimerkiksi hilse tai päänahan kutina voisivat parantua andirobaöljyä sisältävällä seerumilla.

Andirobaöljy tukee myös hiusfollikkeleita ja vilkastuttaa päänahan verenkiertoa. Näin hiuksesi jaksavat kasvaa paremmin.

Andirobaöljy sisältää runsaasti palmitoleenihappoa, joka suojaa ihoa kuivumiselta sekä ulkoisilta tekijöiltä.

Mihin tuotteisiin andirobaöljyä voi käyttää?

andirobaöljy
Photo by Justin Clark on Unsplash

Andirobaöljy vaikuttaa ensisilmäykseltä vartalotuotteisiin sopivalta erikoisöljyltä. Sen käyttöalue on kuitenkin huomattavasti laajempi. Andirobaöljy on raskaudestaan huolimatta suhteellisen nopeasti imeytyvä öljy. Siksi sitä kannattaakin kokeilla myös kasvojen iholle ja hiusten hoitoon.

Valmista andirobaöljystä

Karvaan makunsa takia andirobaöljyä ei kannata sisällyttää huulituotteisiin.

Kokeile andirobaöljyä hyönteiskarkotteena. Andirobaöljyssä on voimakas, myskimäinen tuoksu, joka karkottaa hyönteiset. Jos Amatsonin sademetsissä taistellaan hyttysiä vastaan andirobaöljyllä, miksi ei myös meillä Suomessa. Tiesitkö, että myös neemöljy on varsin tehokas hyttyskarkote.

Oletko sinä käyttänyt ihonhoidossa sademetsien tuotteita?

Kukuipähkinäöljy on seuraavana vuorossa sademetsän kosmetiikkaa käsittelevässä sarjassani. Sademetsän tuotteet tuntuvat meistä varsin eksoottisilta. Sademetsien alkuperäiskansat ovat kuitenkin hyödyntäneet kukuipähkinöitä ja siitä saatavaa öljyä aina. Käyttämällä sademetsien luontaisia tuotteita vähennät samalla maailman metsäkatoa. Paikalliset asukkaat eivät hakkaa pois hyvin tuottavia kukuipuita. Näin sademetsä säilyy kukoistavana ja elinvoimaisena. Kukuiöljy on erinomainen kosmetiikan ainesosa. Tästä tarinasta tulikin aika mielenkiintoinen. Oli oikein ilo kirjoittaa juttua. Lue lisää kukuiöljyn historiasta ja eduista ihonhoidossa.

kukuipahkinaoljy

Kukuipähkinäpuu

Kukuipähkinäpuu (Aleurites moluccanus) eli kynttiläpähkinäpuu on trooppisten sademetsien puu. Kukuipähkinäpuulla on monta nimeä. Yksi suosituimmista nimistä on candlenut eli kynttiläpähkinäpuu. Myös Indian walnut on käytetty nimi.

Kukuipähkinäpuun alkuperää ei täysin tunneta koska ihminen on vienyt sitä mukanaan kaikkialle, minne on ikinä muuttanutkin. Ensimmäisen kerran kukuipähkinäpuu löydettiin Kaakkois-Aasian trooppisilta saarilta. Kukuipähkinäpuu on ollut aina arvostettu kasvi myös Intiassa sekä Havaijilla. Kukui nimi tulee nimenomaan havaijin kielestä.

Kukuipähkinät ovat lievästi myrkyllisiä. Alkuperäiskansat eivät tuosta ole piitanneet vaan ovat valmistaneet pähkinöistä ruokaa paahtamalla ja höyryttämällä. Havaijilla kuuluisa havaijilainen ruokalaji nimeltään poke, valmistetaan aina kukuipähkinöistä ja kalasta.

Malesian Borneolla kukuipähkinöitä eli heidän kielellään godou, on käytetty perinteisten tatuointien valmistukseen.

Havaijilla kukuipähkinät ja niistä valmistettu öljy olivat tärkeä tuote

Kukuipähkinä on perimätiedon mukaan tullut Havaijille Aasiasta. Kukuipuulla on ollut Havaijilla aina hyvin syvällinen ja uskonnollinen merkitys. Havaijilla kukuipähkinät ovat ihan omassa arvossaan.

Havaijilaiset käyttävät kukuipähkinöitä lein (havaijin kuuluisa kukkaseppele) valmistukseen. Aikoinaan vain päälliköillä ja kuninkailla oli lupa käyttää kukuileitä. Päällikköä kutsuttiin nimellä Ali’l. Jokaisella saarella oli oma Ali’l. He olivat kunnioitettuja yksinvaltiaita ja päättivät aivan kaikesta. Ali’l hallitsi käyttämällä jumalallista voimaa, manaa, jota kutsutaan muissa kulttuureissa chiksi tai pranaksi. Mana on kosmista elämänvoimaa. Manasta saa alkunsa myös taikuus ja yliluonnolliset voimat. Mana asuu kaikessa elävässä; luonnossa, eläimissä ihmisissä. Ali’l käytti kukuileitä osoittaakseen arvonsa. Nykyisin kukuipähkinäleitä käyttävät kaikki ja niitä tarjotaan myös vieraille heidän astuessaan Havaijille.

Havaijilla kukuipähkinöistä valmistettiin myös öljyä. Kukuipähkinäöljyä käytettiin perinteisten veneiden ja kanoottien öljyämiseen. Kukuipähkinäöljyä käytettiin myös lamppuöljynä.

Havaijilla elämästä pyrittiin tekemään yksinkertaista. Miksi puristaa öljyä, jos voi sytyttää öljyisen kukuipähkinän sellaisenaan palamaan. Havaijin alkuperäisasukkaat asettivat viisi kukuipähkinää vierekkäin ja sytyttivät ne palamaan yksi kerrallaan. Liekehtivät kukuipähkinät olivat kuin tuikkukynttilöitä. Tästä syystä kukuipähkinäöljyä kutsutaan yleisesti kynttiläöljyksi.

Kukuipähkinäöljyä on aina käytetty kansanlääkinnässä

Kukuipähkinöissä on oivallinen rasvahappokoostumus. Öljy imeytyy hyvin ihoon mutta silti kosteuttaa sen perusteellisesti. Kukuiöljyä onkin siksi käytetty Havaijilla ihon kosteuttamiseen. Havaijin ilmasto on iholle armoton. Aurinko, tuuli ja suolainen merivesi koettelevat ihoa. Kukuipähkinäöljy rauhoittaa ärtynyttä ihoa ja edistää ihon luonnollista paranemista.

Kukuipähkinäöljyä käytetään Havaijilla myös ekseemaan, akneen ja auringon polttamalle iholle. Öljyn kerrotaan myös edistävän hiusten kasvua.

Kukuipähkinäöljyn rasvahappoprofiili (havaijilainen kukuipähkinäöljy)

Komedogeeninen arvo 2

Intialainen ja Kaakkois-Aasiasta peräisin oleva kukuipähkinäöljy sisältää hieman vähemmän linolihappoa ja alfalinoleenihappoa. Vastaavasti öljyhappoa on näissä öljyissä hieman enemmän.

Lue lisää muista sademetsien aarteista

Amatsonin kasvivoit; Murumuruvoi

Santelipuu hoitaa ihoa ja mieltä

Kukuipähkinäöljyn edut ihonhoidossa

Kukuipähkinäöljy on luonnollinen kasviöljy. Kukuipähkinäöljy eroaa muista pähkinäöljyistä siinä, että se ei ole iholla rasvaisen tuntuista. Se on kevyt ja hyvin imeytyvä öljy. Kukuipähkinäöljyn salaisuus piilee sen rasvahapoissa ja runsaassa E- ja A-vitamiinipitoisuudessa.

Kukuipähkinäöljyn rasvahapot ovat ihanteelliset ihon hyvinvoinnille. Se sisältää runsaasti linoli- ja alfalinoleenihappoa ja vain vähän rasvaista öljyhappoa. Siksi kukuipähkinäöljy luokitellaankin non-greasy öljyksi eli se ei jätä iholle rasvaista tuntumaa. Kukuipähkinäöljy jättää iholle pehmeän, kosteutetun ja silkkisen tuntuman. Tämä on tietysti hieno asia kosmetiikan käyttäjälle ja valmistajalle. Helposti imeytyviä öljyjä on aika vähän olemassa.

Kukuipähkinäöljy sopii hyvin moneen tarpeeseen

Kukuipähkinäöljy on erinomainen perusöljy. Se on melkein tuoksuton ja mauton öljy. Sen väri on kirkkaan vaaleaa, hieman kellertävää. Voit käyttää kukuiöljyä sellaisenaan tai sekoittaa siihen muita öljyjä tai eteerisiä öljyjä.

Akneihon hoito

Kukuipähkinäöljyn komedogeeninen arvo on 2. Se ei tuki huokosia kovinkaan herkästi. Hyvin herkästi tukkeutuvalle iholle kukuipähkinäöljy saattaa aiheuttaa ongelmia. Kukuipähkinäöljyn sisältämä alfalinoleenihappo saattaa kuivattaa liiaksi pintakuivaa ihoa. Linolihappo puolestaan imeytyy hyvin ja hoitaa ihoa syvältä. Kukuipähkinäöljyn sisältämät antioksidantit auttavat myös aknearpien ehkäisyssä ja hoidossa.

Ekseemaihon hoito

Kevyenä ja hyvin imeytyvänä öljynä kukuipähkinäöljy soveltuu hyvin ekseemaiholle. Ekseemaiho hyötyy kukuipähkinäöljyn sisältämistä linoli- ja alfalinoleenihapoista. Usein kuiva ekseemaiho ei pysty vastaanottamaan kovin öljyhappoisia öljyjä.

Silmänympärystuotteisiin

Silmänympärysiho on hyvin ohut. Siksi silmien läheisyyteen suositellaan mahdollisimman keveitä öljyjä. Kukuipähkinäöljy on juuri tällainen öljy. Se imeytyy hyvin eikä jää iholle rasvaiseksi kerrokseksi. Kukuipähkinäöljyssä on sopivasti myös ohutta ihoa kuivuudelta suojaavaa palmitiinihappoa.

Hiustenhoitoon

Perinteisesti Havaijilla kukuipähkinäöljyä on käytetty hiustenhoitoon. Ja keillä onkaan maailman upeimmat hiukset, ellei havaijilaisilla. Toki perimä vaikuttaa suuresti hiuslaatuun mutta luonnollisilla hiustenhoitotuotteillakin on osuutensa.

Kukuipähkinäöljyn tiedetään lisäävän hiusten kasvua. Öljy hierotaan hiuspohjaan ja annetaan vaikuttaa noin tunnin ajan. Jotkut pitävät öljyä hiuksissaan jopa yli yön. On niin erilaisia tapoja tehdä öljyhoitoja hiuksiin. Kannattaa miettiä mikä sopisi omalle hiuspohjalle.

Hierontaöljy

Kukuipähkinäöljyä on käytetty perinteisesti hierontaan. Öljy sisältää sopivasti öljyhappoa ja linolihappoa. Kukuiöljyhieronnan jälkeen iho jää silkkisen pehmeäsi. Iho tuntuu kuivalta eikä yhtään rasvaiselta. Voit halutessasi sekoittaa kukuiöljyyn myös muita öljyä sekä eteerisiä öljyjä.

Kukuipähkinäöljyn säilytys

Vastapuristettu kukuipähkinäöljy säilyy noin vuoden. Sinun pitää kuitenkin säilyttää sitä aina jääkaapissa. Kukuipähkinäöljy sisältää erittäin runsaasti monityydyttämättömiä rasvahappoja, jotka pilaantuvat lämmön, valon ja hapen vaikutuksesta erittäin nopeasti.

Kun valmistat tuotteita kukuipähkinäöljystä, lisää tuotteeseen E-vitamiinia. E-vitamiini on antioksidantti, joka estää öljyjä hapettumasta ennen aikojaan.

Hanki herkästi hapettuvia öljyjä vain pieniä määriä kerrallaan. Näin varmistat, että käytössäsi on aina ensiluokkaisen tuoreita kosmetiikan raaka-aineita.

Mistä voin hankkia kukuipähkinäöljyä?

kukuipahkinaoljy

Kukuipähkinäöljyä ei vielä ole kovinkaan yleisesti saatavilla. Koska kukuipähkinäpuu kasvaa trooppisilla sademetsäalueilla, sen saatavuus Euroopassa on vielä heikko. Voit löytää aitoa, tuoretta kukuipähkinäöljyä USA:sta tai Intiasta. Itse olen tilannut havaijilaista kukuipähkinäöljyä Amazon verkkokaupasta.

Kukuipähkinäöljystä valmistetaan myös hydraamalla eli kovettamalla kasvivoita (ns. pseudovoit). Kukuipähkinävoita löytyykin jo helpommin kosmetiikan raaka-aineita myyvistä liikkeistä. Hydraaminen parantaa oleellisesti herkkien öljyjen säilyvyyttä. Hydraaminen tietysti myös muuttaa rasvahappojen rakennetta jalostetumpaan suuntaan. Hydrattu öljy ei ole sama asia iholle kuin luonnollinen, tuore öljy. Jos et vierasta jalostettuja öljyjä, kokeile ihmeessä myös hydrattua kukuipähkinävoita.

Koska kukuipähkinäöljy sisältää suuren määrän monityydyttämättömiä rasvahappoja, se pilaantuu varsin herkästi. Siksi tuottajat usein lisäävätkin öljyyn jo valmiiksi E-vitamiinia ja askorbyylipalmitaattia parantamaan säilyvyyttä. Askorbyylipalmitaattia kutsutaan rasvaliukoiseksi C-vitamiiniksi. Se ei kuitenkaan ole C-vitamiinia (askorbiinihappo) vaan ihan oma yhdisteensä. Askorbyylipalmitaatti ei ole haitallinen iholle eikä mitenkään myrkyllistä. Sitä lisätään hyvin usein elintarvikkeisiin ja ihonhoitotuotteisiin parantamaan rasvaisten tuotteiden säilyvyyttä.

Oletko sinä kokeillut sademetsän kosmetiikkaa?

Santelipuu on kova, raskas ja tuoksuva puulaji. Santelipuita kasvaa luonnonvaraisena trooppisissa sademetsissä Intiassa, Indonesiassa, Malesiassa ja Thaimaassa. Santelipuu on yksi maailman kalleimmista puulaaduista. Sen suosio on kestänyt satoja vuosia ja jatkuu edelleen. Luonnonvaraisen santelipuun tarina on varsin surullinen, vaikka toivoakin on jo olemassa. Onneksi santelipuita on alettu viljelemään. Näin me saamme tulevaisuudessakin nauttia tuoksuvasta santelista. Miten santelipuu sitten liittyy kosmetiikkaan? Santelipuun tarina on hyvin mielenkiintoinen. Jatka lukemista niin kuulet lisää tästä ihmeellisestä trooppisesta puusta.

santelipuuoljy
Intialainen santelipuu

Santelipuu on trooppinen puulaji

Santelipuu (Santalum album) on alun perin kotoisin Intian trooppisista sademetsistä. Santelipuita on olemassa kymmenkunta eri lajia, jotka kaikki muistuttavat toisiaan.

Santalum spicatum on santelipuulajike, jota viljellään kaupallisesti Länsi-Australiassa. Kosmetiikassa käytettävä santelipuuöljy on peräisin juuri Australiasta. Australialaista santelipuuöljyä voi huoletta käyttää sillä sitä viljellään kestävästi. Nykyisin Australia onkin ohittanut Intian santelipuun tuotannossa. Intialainen santelipuuöljy on kuitenkin laadukkaampaa ja huomattavasti kalliimpaa.

Muita santelipuulajeja

Myös muita puulajeja käytetään harvinaisen santelipuun korvikkeena. Punainen santelipuu saadaan punaisesta Ptrocarpus santalinus puusta, joka kuuluu hernekasveihin. Tämä puulaji saattaa olla sama, jota käytettiin muinoin kuningas Salomonin temppelissä.

Santelipuu on loinen

Santelipuu on itse asiassa loinen. Menestyäkseen se tarvitsee ympärilleen aidon ja oikeanlaisen sademetsän biotoopin. Santelipuu ei ota ravinteita suoraan maasta vaan imee fosforia, typpeä ja kaliumia muista kasveista. Santelipuu ei myöskään kasva avomaalla vaan vaatii kostean, kuuman viidakon varjoa menestyäkseen.

Santelipuu elää noin satavuotiaaksi. Se ei kasva koskaan kovinkaan korkeaksi. Vain 4-6 metriä, joskus jopa 10 metriä korkea pikkupuu muodostaa pieniä metsiköitä. Puun kuori on nuorena ruskea. Vanhemmiten se muuttuu melkein mustaksi ja muodostaa punaisia halkeamia. Puun sisus on vihreä ja vakoinen.

Luonnonvarainen santelipuu on uhanalainen kasvi

Santelipuuta on käytetty vuosisatojen ajan täysin kestämättömästi. Vanhoja, luonnonvaraisia santelipuita tuskin enää tapaa luonnosta. Santelipuiden salakaato on uskomattoman yleistä. Luonnonsuojelualueilla sitä tapahtuu kaiken aikaa tarkasta vartioinnista huolimatta.

Santelipuun viljely on haastavaa

Santelipuuta on yritetty viljellä monessakin eri maassa. Valitettavasti aito luonnon santelipuu on yhä edelleenkin paras laadultaan. Viljeltyihin puihin ei onnistuta luomaan yhtä intensiivistä tuoksua kuin luonnossa vapaasti kasvavissa on.

Santelipuu tarvitsee aina emokasvin. Se pystyy elämään ainoastaan loisena muodostettuaan tehokkaan ravintoketjun ympäröivien kasvien kanssa. Varsinkin nuorena ympäristöllä on hyvin suuri merkitys kasvin hyvinvointiin. On todella helppo ymmärtää, että tällaisen biotoopin luominen on haastavaa. Suurin osa istutetuista santelipuista kuoleekin nuorena.

Santelipuuta pystytään hyödyntämään vasta noin15- 30-vuotiaana lajikkeesta riippuen. Puut kasvavat todella hitaasti.

Santelipuuta käytetään monipuolisesti

Tiibetiläiset santelipuusta valmistetut rukoushelmet

 Intiassa vallitsee hindukulttuuri, joka on aina arvostanut santelipuuta uskonnollisissa seremonioissa. Tuoksuvasta santelipuusta valmistettiin ennen hindutemppeleihin huonekaluja. Myös suitsukkeet sisälsivät usein santelipuuta.

Eräs varsin tärkeä käyttökohde santelipuulle on ollut ayurveda lääketiede, joka on ikivanha intialainen kansanlääketiede. Santelipuuta käytetään edelleenkin ayurvedassa flunssan hoitoon, maksan ja sappirakon ongelmissa, mielenterveyshäiriöihin, lihasongelmiin, ruuansulatusongelmiin, syyhyyn ja peräpukamiin.

Jauhettua santelipuuta käytetään Intiassa kastimerkkejä varten valmistettavassa tahnassa.

Aromaterapia on ollut varsin suosittua jo muinaisissa kulttuureissa. Santelipuuöljyä käytetään yhä edelleen aromaterapiassa edistämään henkistä ja fyysistä terveyttä.

Hienostuneen arominsa vuoksi santelipuuöljyä on käytetty yleisesti pohjatuoksuna hajuvesiteollisuudessa. Suurin osa santelipuun eteerisestä öljystä käytetäänkin juuri hajuvesiteollisuuden tarpeisiin.

Santelipuusta on valmistettu aikoinaan jopa huonekaluja. Nykyisin se ei enää ole mahdollista. Santelipuista valmistetut pikkuesineet sen sijaan ovat varsin suosittuja. Tuoksuvat santelipuiset helmet ja sormukset ovat suosittuja. Santelipuun tuoksu rentouttaa ja maadoittaa.

Santelipuiset kammat hoitavat hiuksia. Puisista santelipuukammoista irtoaa pieniä määriä eteerisiä öljyjä, jotka korjaavat vaurioituneita hiuksia ja vähentää sähköisyyttä.  

Santelipuu sisältää arvokasta öljyä

Santelipuun sisältämä eteerinen öljy on hyvin arvokasta. Öljy erotetaan puusta höyrytislaamalla. Puu sisältää noin 0,3-0,6% eteeristä öljyä. Makea, voimakas ja hyvin kestävä tuoksu on tehnyt santelipuuöljystä hajuvesiteollisuuden suosikkituotteen. Itse santelipuussa tuoksu säilyy noin 40 vuotta. Santelipuuesineet tunnistaa parhaiten juuri tuoksusta.

Santelipuusta höyrytislaamalla saatava eteerinen öljy on erityisen voimakasta ja terapeuttista. Santelipuuöljyn sisältämät vapaat rasva-alkoholit tunnetaan nimellä santaloli. Puhtaan santelipuuöljyn rasva-alkoholipitoisuus on vähintään 90%. Tällainen öljy on aivan liian voimakasta. Kuluttajille myynnissä oleva santelipuuöljy on siksi aina laimennettua. Puhdasta santelipuuöljyä sekoitetaan esimerkiksi jojobaöljyn kanssa. Santelipuuöljyä saattaa olla seoksessa noin 10%. Pitoisuus vaihtelee toimittajasta riippuen. Tiedustele myyjältä tarkemmin öljyn turvallisista käyttömääristä.

Varo synteettistä santelipuuöljyä

Koska santelipuu on nykyisin hyvin harvinainen puulaji, santelipuuöljykin on usein synteettistä. Synteettinen santelipuuöljy tuoksuu samalta kuin aitokin mutta sillä ei ole samoja terapeuttisia vaikutuksia. Santelipuuöljyä hankkiessasi tarkista öljyn aitous.

Santelin eteerisen öljyn edut

Santelipuusta saatava eteerinen öljy on tärkeä kosmetiikan ainesosa. Kuten jo kerroinkin, santeli on eräs arvostetuimmista tuoksuista hajuvesissä.

Rauhoittuminen ja stressin poisto

Santelipuuöljyllä on mieleen vaikuttavia terapeuttisia ominaisuuksia. Sitä käytetään meditoidessa keinona rauhoittaa mieltä. Aromaterapiassa santeli on erittäin arvokas ja käytetty tuoksu. Santeli rauhoittaa ja vähentää stressiä sekä parantaa unen laatua. Santeli vähentää ahdistusta ja auttaa mieltä rauhoittumaan ja maadottumaan. Santeli tuo esiin ihmisen henkisen puolen ja auttaa vapautumaan älyn tyranniasta.

Akne ja ärtynyt iho

Santelin eteerinen öljy on hyvin antiseptista. Käytä santelia tuotteissa, jotka ovat tarkoitettu ärtyneelle iholle. Myös akneiholle santelin eteerinen öljy tekee hyvää. Se rauhoittaa tulehdusta ja kirkastaa ihoa. Santelipuuöljyllä on myös talin tuotantoa hillitsevä vaikutus. Tämäkin ominaisuus auttaa akneihon hoidossa.

Santelipuuöljyllä on rauhoittava vaikutus myös hyönteisten pistojen aiheuttamiin paukamiin. Santelipuuöljyä sisältävä voide rauhoittaa kutinaa viilentämällä ihoa.

Älä kuitenkaan käytä santelin eteeristä öljyä rikkinäiselle iholle tai avohaavoihin.

Intiassa santelipuuöljyä käytetään ärtyneen ihon hoitoon yhdessä ruusuhydrolaatin kanssa. Nämä ainesosat tukevat toisiaan ärtyneen ja akneihon hoidossa.

Arpien hoito

Santelin eteerisessä öljyssä on ainesosia, jotka tukevat solun normaalia kasvua. Siksi santelia onkin perinteisesti käytetty arpien hoidossa. Santelipuuöljy myös parantaa ihon joustavuutta sekä ravitsee ja kosteuttaa ihoa. Nämä ominaisuudet ovat hyviä silloin kun halutaan häivyttää arpia. Santelipuuöljyn on todettu tehoavan arpiin erityisesti yhdessä hunajan kanssa.

Tummentumat iholla

Santeli kirkastaa ihoa ja tasoittaa ihon epätasaista väriä. Tämä johtuu santelipuuöljyn ayurvedisistä vaikutuksista. Ayurvedan mukaan tummentumat iholla johtuvat liiallisesta kuumuudesta. Santelipuuöljy viilentää ja rauhoittaa ihoa.

Toinen tekijä, joka saa santelipuuöljyn kirkastamaan ja vaalentamaan ihoa on sen sisältämä alfa-santaloli, joka estää entsyymiä nimeltä tyrosinaasi. Tyrosinaasi on keskeinen tekijä ihon pigmentin, melaniinin synteesissä. Toinen kosmetiikassa käytettävä tyrosinaasin estäjä on C-vitamiini eli askorbiinihappo. C-vitamiinista olen kirjoittanut blogiin aikaisemmin.

Ikääntyneen ihon hoito

Santelipuuöljyn on todettu vähentävän ryppyjen muodostumista iholle. Santelipuu sisältää huomattavan määrän tehokkaita antioksidantteja, joilla on ikääntymisen merkkejä ehkäisevä vaikutus.

Santelipuuta käytetään kosmetiikassa monin eri tavoin

santelipuuoljy
Lastuja intialaisesta santelipuusta

Ehdottomasti kuuluisin santelipuutuote on santelin eteerinen öljy. Santelipuuta käytetään kuitenkin varsin monipuolisesti kosmetiikassa.

Monelle tuttu tuote on santelipuusaippua. Santelipuusaippua rauhoittaa ja kirkastaa ihoa. Se sopii päivittäiseen käyttöön useimmille ihotyypeille.

Santelipuusta jauhettu jauhe on hyvin käyttökelpoinen tuote. Santelipuujauhetta on olemassa sekä punaista että valkoista. Valkoinen santelipuujauhe on hyvin lääkinnällinen tuote, jota käytetään ayurvedassa erilaisten sairauksien hoidossa. Punainen santelipuujauhe sopii ihonhoitoon, esimerkiksi akneiholle.

Santelipuuhydrolaatti on santelipuuöljyn valmistuksen sivutuote. Santelihydrolaattia käytetään kasvovesien, hiuskosmetiikan ja emulsiovoiteiden valmistuksessa.

Onko santelipuuöljy sinulle ennestään tuttu? Miten olet sitä käyttänyt?

enEnglish